swmaksymilian.com.pl

swmaksymilian.com.pl

wzgorze sw maksymiliana mapa

wzgorze sw maksymiliana mapa Ale oni są niechętne (co zrozumiałe), aby dać Ci doświadczonego mądrości, bo są martwi się o ich odpowiedzialności (słusznie), a nie swojej uszkodzenia chromosomów, które nie pojawią się od lat i będzie wtedy niemożliwe, aby odnosić się do swoich zdjęć rentgenowskich.

Więc musisz przejąć kontrolę nad własnym ciałem. Ty decydujesz o zdjęcia http://poradniastopy.pl/wkladki-ortopedyczne-cennik/ rentgenowskie, a także wszelkie inne interwencji medycznej o to chodzi, dostając poinformowany.

Zważyć ryzyko w stosunku do korzyści. I pamiętaj, że każda interwencja medyczna jest ryzyko.

Referencje:

Gofman JW, Promieniowanie z procedur medycznych w patogenezie raka i niedokrwienne choroby serca: dawka-odpowiedź Badania z lekarzy na 100.000 mieszkańców, Komisja Odpowiedzialności Jądrowej, San Francisco, Kalifornia, 1999.

Gofman JW, „Jakie są główne Krytyki Studium 1999 przez Gofman, po trzech latach wzajemnej oceny?” Komisja Odpowiedzialności Jądrowej, San Francisco, Kalifornia, 2002.

Gofman JW „FDA proponuje nowe X-Ray regulaminu. Ogromna Health Benefits Possible – ile przeciwnicy Prevail rentgenowska indukowaną chorobami hormesis i etyki lekarskiej”, przedłożone świadectwo FDA, 31 marca 2003 r.

– autor artykułu