swmaksymilian.com.pl

swmaksymilian.com.pl

gdynia wzgorze sw. maksymiliana historia

gdynia wzgorze sw. maksymiliana historia Rzeczywiście, Mason może rzeczywiście odkryć nowe radości w udział w przedstawieniach rytualnych gdy dowiaduje się więcej o bogatej sakralnej przeszłości.

podróże kandydata lub perambulation pokoju Lodge, mają symbolizować stan duchowego osiągnięcia związanego z pomocą każdego z trzech pierwszych stopni masonerii. Jak wprowadzoną Apprentice, nowo inicjowany Mason uczy się pokornie podporządkować się tym, że wie niewiele, jeśli w ogóle, o czym uczy się rzemiosła. W jego stanu nieświadomości, wtajemniczonych kandydat jest wprowadzany do narzędzi uczenia się, że kiedy studiował pod spływy kajakowe kolonowskie okiem bardziej doświadczonych braci, w końcu oświeci jego ducha. Fellowcraft jest uznawany opanowaniu podstaw masońskiej symboliki i przynajmniej posiadać wiedzę o tym, że murarski używa symboli do przekazywania mądre i poważne prawdy. Jego duch jest w potrzebie stałego pokarmu, a więc kandydat jest kierowana do studium sztuk wyzwolonych i nauk, które ma mu się przeczytać i zrozumieć przez pryzmat duchowości zaszczepił przez murarski. Kontynuując wymagają pokarm duchowy, oczekuje się, że Mistrz Mason wziąć lekcje Nauczył i pożytecznie zaoferowania ich do wspólnoty, w którym ma miejsce zamieszkania, żyjąc życiem duchowym został on nauczył. Perambulation nie tylko symbolizuje stan duchowy kandydata, ale także trzy etapy przygotowania niezbędnej przed światem mogą oczekiwać korzyści z tej duchowości.

W starożytnych praktyk religijnych, The perambulation sądzono do niezbędnego zawieszających przywołując obecność Bóstwa. To po raz wszechobecna praktyka przetrwała do dziś w kilku kulturach okultystycznych i popadł w niełaskę ogólnym. Masoneria nie zatrudniają perambulation w nadziei, że będzie magicznie sprawy Bożej pojawiać, gdyż Craft rozumie i uczy, że Wielki Architekt jest zawsze obecny. Celem na dzisiaj jest zapewnienie kandydata i braci z rytualnych praktyk, które skupia umysł na tej obecności i wpaja modlitewnym postawy w całym rytualnego wydajności.

– autor artykułu