swmaksymilian.com.pl

swmaksymilian.com.pl

fotograf wzgorze sw. maksymiliana gdynia

fotograf wzgorze sw. maksymiliana gdynia

Podczas starożytnych rytuałów czczenia Bóstwa, wyznaczone przeniesiono uroczyście święci ludzie wokół obiektów sakralnych w okrągłym sposób. Taki ruch był integralną częścią rytuału stosowanego przez hinduistów i buddystów. W islamie circumambulation jest używany podczas nabożeństw Świętego w Mekce. W każdy ruch był przeznaczony do reprezentowania duchową przejście człowieka od życia codziennego do duchowej doskonałości.dotsplanet.pl To przejście miało być realizowane etapami, jak każdy człowiek przeniósł się bliżej w jego życiu i edukacji duchowej energii Bóstwa.

Ten stary zwyczaj jest zachowana w murze, ale jego znaczenie zostało ogół zapomniane. W niektórych współczesnych organizacjach masońskich istnieje napięcie między tymi braćmi, którzy chcą realizować ezoteryczne lekcje prowadzone przez rzemieślniczej i tych braci, którzy preferują ścisłego przestrzegania masońskiego rytuału, która rozwinęła się w ciągu co najmniej ostatnich dwóch stuleci. Niektórzy w ezoterycznej obozie mówią, że sztywne trzymanie się rytuału zaniedbuje ważniejsze założenia filozofii starożytnej świętej. Niektórzy zwolennicy do „rytualnego” obozie-tylko wierzyć, że Masoneria jest praktykowane w jej najczystszej formie przez pracę, aby osiągnąć „Word Perfect” rytualnym wydajność. W klasycznej tradycji hermetycznej, obie są równie poprawne i niepoprawne.

Jest to niebezpieczne do pracy w murze pod przekonania, że ??stosowanie się do masońskiego rytuału nie jest masonerią, a zatem powinna być sprowadzona do fast-sterty ostatnich reliktów. To jest nie mniej niebezpieczne ignorować faktu, że rytuał masoński cieszy święty związek z religiami i filozofiami przeszłości. Częściej niż nie, jeśli patrzy się ostrożnie do masońskiej przeszłości, będzie on odkryć, że istnieje związek między świętą zatwierdzonego rytuału i wiedzy ezoterycznej zamierza się przekazać.

– autor artykułu