swmaksymilian.com.pl

swmaksymilian.com.pl

Historia dzielnicy

Historia dzielnicy

Gdyńska dzielnica Wzgórze Świętego Maksymiliana powstała w2 efekcie dynamicznej modernizacji i urbanizacji Gdyni w okresie przedwojennym, kiedy to miasto stało się podstawowym portem odradzajacej sie Rzeczypospolitej. Do 1939 roku nosiła ona miano Wzgórza imienia bardzo popularnego wśród Polaków francuskiego marszałka, Ferdynanda Focha. W czasie wojny niemieckie władze zmieniły nazwę wzgórza na Baltenberg – bałtycka górę. Po wojnie powrócono do nazewnictwa wykorzystujacego marszałka Focha, aby w 1952 roku zmienić nazwę na wzgórze Nowotki, która przetrwała do 2009 roku.

Wzgórze Świętego Maksymiliana jest dzielnicą mieszkaniową, znajdującą się na południe od centrum Gdyni. Jej terytorium jest przecinane przez Aleję Zwycięstwa, stanowiącą część arterii trójmiejskiej oraz element drogi wojewódzkiej nr 468. Na Wzgórzu (bo właśnie tak mieszkańcy Gdyni określają dzielnicę) są zlokalizowane dwa gdyńskie licea ogólnokształcące – trzecie imienia Marynarki Wojennej RP oraz VI LO imienia Wacława Sierpińskiego. Ponadto Wzgórze posiada także własny Zespół Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego. Dzielnica jest także znana takze z funkcjonującego klasztoru Ojców Franciszkanów przy parafii św.Antoniego oraz wybudowanego niedawno centrum handlkowego Riviera, stanowiącego jeden z największych tego typu przybytków w Trójmieście. Granica dzielnicy jest wyznaczana od strony północnej przez Aleję Piłsudskiego, zaś od południa przez ulicę Redłowską, Nocznickiego, Skośną i Szczeblewskiego.

– autor artykułu